NĂSCUT DIN CENUȘĂ, PIERDUT ÎN CENUȘĂ.

   În contextul istorico-geografic al României, municipiul Bacău poate fi încadrat în categoria târgurilor din Moldova premodernă care s-au transformat în mici sau mijlocii orașe ale lumii românești din perioada modernă printr-o tranziție lungă de la organizarea rurală la cea urbană. Arhitectura urbană a fost permanent un criteriu de măsură a modernizării. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea doar câteva biserici precum: „Buna Vestire”, „Sfântul Nicolae” - ortodoxă, „Sfântul Nicolae” - catolică, „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” - armenească, constituiau repere arhitectonice demne de remarcat și de reținut.
Cele mai multe dintre locuințele urbei erau rudimentare, „compuse din barace mici, în pământ, cu podețuri înaintea ușilor și cu mușchiu verde pe acoperământuri[1]”. Frecventele inundații produse de râul Bistrița și afluentul său, pârâul Negel, împreună cu desele incendii au distrus casele și au impus soluții ieftine de refacere a acestora. Abia la sfârșitul secolului al XIX-lea au fost construite câteva clădiri confortabile. Nivelul modernității în arhitectura urbană a fost mărit atunci când au fost construite câteva clădiri publice, cu etaj și numeroase camere, numite imediat de cetățeni, „palate”. Patrimoniul arhitectural al orașului s-a îmbogățit ca urmare a construcției „Palatului municipal” (1897), ulterior numit „Palatul Ateneului” și a „Palatului Administrativ” (1889).
Istoria „Palatului Municipal”, cea care constituie subiectul acestui documentar, are rădăcinile în istoria luptei populației cu marele coșmar al băcăuanilor, focul. Activitățile de stingere a incendiilor au făcut parte din viața oamenilor, probabil, încă de la începuturile organizării sociale a colectivităților.
Dezvoltarea așezărilor omenești, crearea aglomerărilor urbane, au fost cauze favorizante ale producerii și extinderii incendiilor, dar și motive ale organizării unor grupuri specializate în acțiunile de stingere a focului. Documentar, activitatea organizată a stingătorilor de incendii este cunoscută ca urmare a aplicării în practică a prevederilor Regulamentului Organic pentru Moldova. Regulamentul prevedea măsuri de organizare și dotare a „tulumbagiilor”, dar stipula în mod clar și faptul că asigurarea financiară și logistică a pompierilor era în sarcina Eforiei, denumirea din acea epocă a Primăriei.
Palatul Municipal, jalon arhitectural al tranziției urbei de la rural la urban.
Așadar, autoritatea administrativă locală purta răspunderea organizării și întreținerii echipei de stingători ai incendiilor constituită din cetățeni civili ai localității. Deoarece eficiența echipei era mult sub nivelul așteptat de cetățeni, s-a impus ca o necesitate stringentă legiferarea organizării unei forțe de comandă a stingătorilor, specializată, dotată și disciplinată. A fost meritul domnitorului Mihail Sturza să emită și să impună o lege pentru organizarea Comandamentului de pompieri. Înițial, acest comandament a funcționat în Iași, capitala Moldovei, dar cu timpul s-au înființat astfel de comandamente în toate orașele mai răsărite, inclusiv în Bacău, probabil după anul 1835. Îmbunătățiri ale organizării comandamentului s-au produs în anul 1845 când, pe lângă normele minimale de dotare cu mijloace de stingere a incendiilor și cele de personal s-a stabilit că aplicarea normelor era sarcina atât a Eforiei cât și a Isprăvniciei fapt ce mărea bugetul disponibil pentru activitatea pompierilor.
În sarcina Eforiei era și asigurarea localurilor pentru găzduirea personalului, magaziilor pentru materiale și utilaje precum și grajdurilor pentru cai. Deoarece Eforia nu dispunea de local nici măcar pentru propria sa activitate, „era nevoită să închrieze localuri atât pentru ea cât și pentru Comanda pompierilor, case particulare. Un timp au funcționat sub același acoperiș în casa lui Mihalache Coroi, iar din anul 1847 până în anul 1850 în cea a căminarului Gheorghe Neculai, casă situată „lângă foișor”, după cum spun documentele vremii, fără însă a putea localiza mai precis unde anume erau situate atât casa cât și foișorul. Tot în acea perioadă Eforia a propus construirea unei magazii pentru a păstra în condiții bune instrumentele pompierilor, dar nu a reușit să adune banii necesari[2]. Problema dotărilor și organizării activității pompierilor s-a rediscutat cu caracter de prioritate în anul 1853, atunci când un incendiu de foarte mare amploare a distrus o mare parte din oraș.
Timpul a demonstrat că administrarea civilă a unității de pompieri nu se ridica la nivelul cerințelor impuse de activitatea concretă și ca urmare, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, în legea emisă pentru organizarea armatei, s-a pus și problema integrării unităților de pompieri în structura trupelor militare  permanente. Unitățile de pompieri au fost subordonate în mod direct Ministerului de Război în ceeace privea instrucția și disciplina militară și simultan, Ministerului de Interne pentru asigurarea și întreținerea militarilor, a localurilor și utilajelor. Un regulament privind comandamentele de pompieri urbani a fost emis și publicat în anul 1871[3]. Se menținea dubla subordonare stabilită prin lege și în consecință, Consiliile comunale erau obligate să prevadă în bugetele anuale banii necesari pentru buna funcționare a unităților de pompieri. Regimul militar de desfășurare a activității a favorizat preluarea „la ordin”, de către pompieri, atât a sarcinilor de curățare a hornurilor cât și a celor de aprindere a lămpilor din oraș, sarcini refuzate de personalul civil specializat dar nemulțumit de salariile contractate.
În anul 1874, legea de organizare a armatei a fost amendată și modificările au prevăzut că trupele de pompieri din reședințele de județ se constituiau și ca unități militare de artilerie care treceau în subordinea exclusivă a Ministerului de Război. Pentru aplicarea legii, au fost transferate către Ministerul de război atât corpul de pompieri cât și cazarma, utilajele și caii. Cheltuielile de întreținere au rămas însă tot la Primărie. În această logică a faptelor s-a înscris și construirea de către Primărie a unei remize și a unui grajd. Construcțiile au fost amplasate în curtea Primăriei care avea deja un sediu propriu în fosta casă Morțun, existentă ca prin miracol și astăzi. În aceeași curte a fost ridicat și un foișor de observație executat din grinzi de lemn. S-a intenționat și construirea unei cazărmi pentru pompierii-artileriști, dar problema permanentă a lipsei banilor de investiții a stopat buna intenție și s-a folosit în continuare metoda închirierii de case particulare în zona noilor investiții amintite. În anul 1887, foișorul din care se făceau observații pentru depistarea incendiilor iscate în cartierele orașului a fost distrus de o puternică furtună.
Noua clădire, devenită simbol al orașului.
Construirea unui nou foișor de observație și a unei cazărmi proprii a devenit obiectiv prioritar al activității administrației locale. Deoarece o soluție provizorie de utilizare a turnurilor clopotnițelor bisericilor[4] pe post de foișoare de observație nu a fost acceptată de forurile competente, Consiliul local  a întocmit în anul 1887 un proiect pentru „construcțiunea unui turn de vestire a focului în orașul Bacău[5]. În tema de proiect încredințată inginerului Gheorghe Belloianu, se preciza că „turnul trebuie să fie din cărămidă, să aibă înălțimea de cel puțin 22 de metri spre a domina tot orașul[6]. Proiectul a fost preavizat de Ministrerul de Interne la 3 iunie 1888 și aprobat final la 31 decembrie 1888. În următorii doi ani însă, nu au putut fi asigurate fonduri pentru execuție.
Pentru cazarma pompierilor, Primăria a închiriat casa Gheorghe Poltzer. Ca urmare a referatului secretarului primăriei, Theodor Cancicov care atenționa că la 26 octombrie 1888 expira contractul de închiriere a casei Gheorghe Poltzer, casă în care era amplasată cazarma pompierilor, Consiliul comunal a decis în ședința sa din data de 4 august să fie lansată către proprietarii din oraș cererea de oferte pentru închirierea unui nou spațiu. În consecință, primarul Constantin Platon a semnat „Publicația” prin care „domnii proprietari care dispun de case încăpătoare în acest oraș, având în curte grajd și șură, și care ar dori să închirieze”[7] erau rugați să facă oferte. Singura ofertă înregistrată fiind cea a proprietarului Gheorghe Poltzer, contractul de închiriere a fost prelungit pentru încă un an. Clădirea se afla într-o avansată stare de degradare și cererile de reparație primite din partea comandantului pompierilor se înmulțeau. Situația a determinat administrația orașului să caute o altă variantă de locație.  Regimentul 27 Dorobanți tocmai de mutase într-o cazarmă proprie construită în „spatele gării” și vechiul său sediu închiriat era disponibil. În septembrie 1888, Primăria adresează o cerere Direcției Creditului Urban din București cerând un răspuns privind disponibilitatea sa de „a da în arendă de la data de 26 octombrie viitor (1889 n.a.) casele din Bacău a doamnei Maria Sion Mavromati, unde a stat Regimentul 27 Dorobanți și dacă până la acea dată vor putea fi reparate împreună cu toate atenansele, căci Comuna voește a le lua în arendă pentru cazarma de pompieri.[8] În cursul negocierilor a fost avansată și varianta cumpărării „pe veci” a clădirii. Din devizul pentru reparația necesară aducerii în stadiu de utilizare, rezultă că era vorba despre o clădire dispunând de 25 de camere dispuse pe două niveluri, parter și etaj. Casa și terenul din strada „Șoseaua Națională” nr.1-2 din Bacău constituiau însă ipotecă la un împrumut acordat de Creditul Urban din București doamnei Maria Sion Mavromati și ca urmare, vânzarea directă nu putea fi făcută. În anul 1889, proprietara a decedat și, firește, nu a mai putut achita ratele împrumutului contractat. Banca a fost nevoită să recupereze ratele neachitate, scoțând la licitație terenul și casa clientei sale și a publicat anunțul de licitație în Monitorul Oficial nr.60 din 17 iunie 1889. Membrii Consiliului comunal Bacău, convinși fiind că șansa de a rezolva rapid problema localului pentru cazarma pompierilor era la îndemână, au aprobat în ședința din data de 10 iulie 1889, participarea la licitație[9]. În lipsa unor competitori, licitația a fost amânată succesiv și a fost câștigată definitiv de Consiliul comunal Bacău abia la data de 24 mai 1890[10].
Abia se instalaseră pompierii în noua locație că problemele datorate uzurii avansate a vechii clădiri au început să fie depistate. Comandantul secției de Pompieri, constatând deficiențele, a făcut numeroase sesizări și cereri de intervenție către Primarul Bacăului[11]. Rapoartele sale umpleau registrul de intrări din secretariatul Primăriei. Însuși Comandantul Diviziei a 7a Infanterie din Corpul 4 de Armată a sesizat în mod repetat Administrației locale starea deplorabilă a cazărmii și lipsa atenanselor specifice activității pompierilor. Ultima cerere de reparație urgentă a fost înregistrată la Primărie la data de 1 februarie 1895. În rezoluția sa, primarul Radu Costache dispunea inginerului comunei să constate la fața locului starea clădirii și să propună măsuri de remediere[12]. Măsurile au venit însă din partea Divinității căci, în noaptea de 9 spre 10 februarie 1895, localul a căzut pradă unui cumplit incendiu, care l-a devastat. Focarul provocator s-a aflat în clădirea vecină, sediul Poliției. O sobă având hornul fisurat a provocat flăcări în pod și, deși a fost sesizat fum în decursul mai multor zile, în noaptea fatidică, focul s-a extins cu repeziciune la acoperișul de șindrilă a cazarmei pompierilor, favorizat fiind și de gerul crunt din acea noapte. Primarul a reproșat comandantului pompierilor faptul că „nu a avut grijă de averea publică și nu a fost cel dintâi la intervenție la ivirea incendiului, întârziind cu începerea intervenției mai mult de trei sferturi de oră[13]. Raportul întocmit de o comisie de specialiști militari a consemnat faptul că amploarea incendiului a fost determinată de existența acoperișului de șindrilă îmbătrânită și foarte uscată precum și de lemnul foarte uscat din care era confecționat podul clădirii[14]. Pompierii au reușit în acea noapte de coșmar să salveze, evacuând din clădire, toată muniția și o bună parte din mobilierul aflat în sălile cazarmei. Gurile rele spuneau că nu a fost o simplă coincidență.
Piața Vasile Alecsandri.
Găsirea urgentă a soluțiilor de asigurare a spațiilor pentru adăpostirea pompierilor s-a dovedit a fi o misiune aproape imposibilă. S-a apelat în disperare de cauză la bunăvoința băcăuanilor care au găzduit cu amabilitate pompierii, aceștia fiind dispersați în tot orașul. În faza următoare, s-a trecut la suprapopularea cazărmilor militarilor artileriști și infanteriști din urbe.
Consiliul Comunal a ajuns la concluzia că singura soluție viabilă pe termen lung era construirea unei clădiri noi, adecvată cerințelor. Comanda pentru realizarea proiectului a fost preluată de arhitectul băcăuan George Sterian. Tema de proiectare prevedea realizarea unei clădiri care să asigure spațiul necesar comandamentului și cazarmei de pompieri cu un foișor de observație precum și spațiul pentru comenduirea Poliției, rămasă și ea fără sediu după incendiu. Oportuni, consilierii au solicitat și amenajarea unui spațiu destinat activităților culturale. Susținerea financiară a investiției urma a fi realizată printr-un împrumut bancar substanțial.
În proiect se profila execuția unui obiectiv impresionant, adevărat „palat” în dotarea municipiului. Terenul disponibil fiind insuficient, s-au declanșat diligențele necesare cumpărării unor terenuri vecine. Au răspuns favorabil cererii același avocat din Galați, Gheorghe Mavromati, precum și Anica Broșteanu. Evaluarea terenurilor cu case pe care cei doi acceptau să le vândă a fost întocmită de un grup de oameni cu prestanță în oraș: inginerul Gheorghe Belloianu, patronul fabricii de bere Felix Grivel și comerciantul Gheorghe Poltzer. Negocierile s-au încheiat cu succes, primăria a contractat un împrumut a cărui ultimă rată a fost rambursată la 30 iunie 1904 și după numai doi ani, în anul 1897, constructorii au oferit Bacăului un impozant „Palat Municipal”.
Preocupat de activitatea teatrală din oraș, primarul Leon Sakellary a propus membrilor Comisiei interimare să accepte oferta artistului–pictor Constantin Emil Ionescu din București care se angaja să execute, cu materiale proprii, „decorurile necesare scenei teatrului Ateneului Comunal, conform ofertei din 28 februarie 1923, înregistrată de Primărie la Nr.1106 din 26 februarie 1923[15]. Lucrarea presupunea confecționarea primei cortine de scenă cu dimensiuni de 7x5 metri, trei draperii în fața scenei, un „salon de Stil” compus din trei uși în două canate, o arcadă, două ferestre, patru panouri pe colțuri și două panouri mari, centrale. Urmau a mai fi confecționate: un salon rustic, un cămin, o bibliotecă precum și „o pădure”. Artistul decorator, păstrând tradiția colaborărilor cu teatrele provinciale, a încasat avansul contractat, iar apoi a fost nevoie de numeroase intervenții scrise din partea beneficiarului pentru continuarea lucrărilor. Satisfacția finalizării a fost trăită abia la data de 13 octombrie 1924. 
Piața din fața palatului primise în anul 1921 numele de „Piața Vasile Alecsandri”, la fel ca și fosta stradă a Teatrului pe care se găsea casa în care se știa că s-a născut poetul. Pentru a consolida memoria locului, în anul 1926, administrația locală a aprobat mutarea statuii poetului din Grădina Publică în fața Ateneului cultural, fost Palat Municipal. Lucrarea de montare pe noul amplasament completată cu câteva remedieri ale treptelor de mozaic și completarea literelor căzute de pe soclu a fost încredințată inginerului Luigi Sartori, antreprenor de lucrări publice din Bacău. Conform obiceiului local, constructorul a primit banii în avans, după care au urmat numeroase insistențe pentru continuarea și finalizarea lucrărilor. După amenințarea cu o contra-ofertă din partea sculptorului băcăuan Vasile Dimitrie, reamplasarea a fost finalizată în ziua de 22 ianuarie 1927.    
     În timpul Primului Război Mondial, Alexandru Averescu a îndeplinit funcția de comandant al Armatei a II-a având sediul la Bacău și a fost avansat la gradul de mareșal. Abordând viața politică, a ocupat fotoliul de prim-ministru în anul 1918 și mai apoi, în anii 1920-22 și 1926-28. Soția sa, Clotilda Averescu, a avut intense preocupări umanitare și a înființat societatea „Clotilda Mareșal Averescu” pentru „Ocrotirea Tinerelor Fete”, la Bacău funcționând „Orfelinatul de fete”. Pentru asigurarea fondurilor necesare funcționării orfelinatului de fete, societatea umanitară a construit între 1927 și 1929, Palatul „Mărăști” compus dintr-o sală modernă de teatru și cinema și un hotel de prim rang. Profitul obținut din aceste activități era vărsat în conturile orfelinatului. Pentru a asigura fonduri suplimentare, patroana societății umanitare a solicitat Primăriei să-i fie închiriată pentru un an de zile sala Ateneului, în condiții avantajoase. Solicitarea soției primului-ministru nu putea fi, firește, refuzată și a fost încheiat și semnat de primarul Ioan Grigoriu contractul de închiriere începând cu data de 1 octombrie 1927. Sala a fost dotată cu o cabină pentru aparatul de proiecție, proiectată de însuși arhitectul-șef al orașului, arh. G.Sterian. Contractul prevedea, printre clauzele financiare, și faptul că „la expirarea contractului, Societatea își va ridica aparatele cinematografice, afară de cabină care va rămânea comunei[16]. Clauza a fost îndeplinită atunci când, fiind dată în folosință noua sală de cinema din Palatul „Mărăști”, sala Ateneului a fost eliberată.
    
Ateneul după mutarea pompierilor și demolarea turnului de observație.
În aceeași perioadă, s-a mutat într-un nou local detașamentul de pompieri, eliberând camerele dintr-o aripă a palatului și, din motive neclare, demolând foișorul de supraveghere.  Expansiunea proprietarilor de teatru și cinematograf din Capitală către provincie l-a adus în anul 1931, la Bacău, pe „cinematografistul din București”, Ion Bartolomeu. Aventura băcăuană a acestuia poate fi privită acum ca o oglindă a stilului activității administrației locale din acea vreme, rădăcină crescută trainic și transmisă epocilor viitoare.
     În cererea transmisă de Ion Bartolomeu la data de 24 aprilie 1931[17] și aprobată de Consiliul comunal,  pe 25 aprilie 1931[18], cu avizul favorabil scris de arhitectul orașului în dimineața zilei aprobării, se prevedea o concesionare gratuită a sălii teatrului și camerelor aferente, pe o perioadă de trei ani.
 Bucureșteanul se oferea însă, să repare „sala teatrului denumit Atheneul din Bacău, proprietatea municipiului, conform devizului și proiectului întocmit de dl. Enhrich Schighi, antreprenor și constructor din Bacău”. Și-a asumat, ca urmare: „refacerea învelitorilor și tavanului sălii și dependințelor sălii, tencuielilor și zugrăvitul sălii, refacerea sobelor, a scărilor în fier în loc de lemn la loje, a instalațiilor de lumină în sală și dependințele ei, refacerea cabinei de cinematograf, în tablă conform Regulamentului special și instalarea apei pentru serviciul de incendiu în sală și dependințe[19].
Față de deficiențele tehnice semnalate de serviciul Arhitectură, rămâneau în sarcina Primăriei alte numeroase lucrări pentru care se ceruse în mai multe rânduri reparațiile necesare și radicale și se propusese ca până la reparare, localul să fie închis pe zonele destinate spectacolelor și balurilor.
Enumerarea acelor deficiențe creează o imagine reală a stării clădirii. „Apele de scurgere în loc să se îndepărteze de clădire se infiltrează în temelie. șarpantele învelitorilor, prin continua apăsare a vânturilor și a zăpezilor capătă cu timpul o slăbire prin micșorarea rigidității lemnelor de construcție, această slăbire a lemnelor se produce și la grinzile tavanelor prin trepidațiunile chiar ușoare dar repetate și continui pe care clădirea le suferă atât pe dinăuntru și pe dinafară și aduc încovoierea lemnăriilor, încovoiere care devine din ce în ce mai sensibilă până a ajunge a fi chiar periculoasă.
Toată tâmplăria exterioară mai ales aceea expusă la nord, putrezește și devine cu timpul neutilizabilă. Latrinele a căror conducte nu numai că nu sunt îngrijite dar mereu astupate prin neglijență și nesupraveghere, distrug zidăria prin infiltațiunile de urină și de apă care se produc și pot avea cele mai grave consecințe. Instalațiunile învechite și defectuoase de lumină și de încălzit amenință în permanență clădirea cu incendiu”[20].
     Trecuseră doar câteva săptămâni de la semnarea contractului de concesionare a teatrului, când „Societatea pentru Ocrotirea Tinerelor Fete”, simțindu-se amenințată de noul concurent, a adresat Primăriei la data de 5 iunie 1931 o petiție care era, mai curând, o adevărată plângere penală,. După ce s-a prezentat menirea umanitară a Societății, s-au invocat imperativ câteva motive de nemulțumire și revoltă. Printre acestea, erau reclamate următoarele fapte: „În ultimul moment, vechiul Consiliu Comunal, a închiriat, nu știm cui, sala Ateneului, pe un preț derizoriu, pentru ca, în urma unor reparații, beneficiarul să deschidă un cinematograf. Această închiriere s-a făcut fără forme legale. Nu credem însă, că, chiriașul va obține autorizația de la Comitetul local pentru funcționarea acestui cinematograf. Sala Ateneului, cum a fost construită, nu îndeplinește condițiunile riguroase de astăzi, pentru exploatarea sălilor de cinematograf”.
Încheierea plângerii este semnificativă pentru starea lucrurilor în epocă: „Pentru motivele de mai sus, nădăjduim că actualii edili vor dispune din nou examinarea chestiunii pentru buna ei soluționare. Ne permitem a atrage atenția că, dacă s-ar mai deschide un cinematograf în Bacău pe lângă cele două deja existente, ar câștiga casele de filme din cauza concurenței. Banii ar ieși din oraș în paguba noastră și mai mult, în detrimentul orfanilor Primăriei orașului și ai județului, a căror ocrotire noi o avem”.[21]
    Reflexul de supunere necondiționată față de „oamenii cu influență” a determinat o reacție rapidă a noului Primar. Membrii sub-comisiei teatrale a municipiului Bacău, primarul municipiului, chestorul poliției, medicul orașului și comandantul pompierilor s-au întrunit în ziua de 9 iunie 1931 și s-au deplasat „la localul lui Ioan Vartolomeu din Bacău, calea Mărășești nr.37, pentru a constata dacă în localul său poate să funcționeze un cinematograf vorbitor[22].
     Lectura procesului verbal de constatare întocmit de comisia specială provoacă, în mod firesc, câteva interogații: oare, comisia a inspectat aceeași clădire care fusese folosită cu patru ani în urmă pentru cinematograf, chiar de societatea petiționară? Era aceeași clădire care, cu numai două luni în urmă, îndeplinea fără probleme prevederile regulamentului de funcționare a cinematografelor în interpretarea altor ocupanți ai fotoliilor din Consiliul comunal?
     Răspunsurile pot fi găsite numai după lecturarea completă a spectaculosului proces-verbal care constata că:
1.    Domnul Ioan Vartolomeu nu a înaintat actele prevăzute de art.4 din Regulamentul cinematografelor. Adică, nu a înaintat actul de cetățenie română, un certificat de moralitate eliberat de Poliția locală, planul localului de cinematograf conf. Art.46 al RC, avizul sub-comisiunii teatrale asupra condițiunilor de soliditate și higienă a locului destinat pentru instalarea cinematografului, Primăriei municipiului Bacău spre a se putea statua asupra cererii sale.
2.    Localul său nu este precedat de o sală de așteptare higienică și confortabilă, contravenind prin aceasta previziunilor art.14 din RC.
3.    Ușile laterale nu sunt regulamentare având lățimea 1,13m în loc de cel puțin 1,50m cât prevede art.15.
4.    Balcoanele nu posedă nicio ieșire directă, scările care duc la balcon sunt construite din lemn. Ieșirile la balcoane se fac direct în sală, chiar pe lângă peretele cabinei. Se eludează prescripțiile art.17 din RC care prevăd că scările trebuie construite din materiale neinflamabile și balcoanele trebuie să aibă ieșiri directe afară.
5.    Șezutul scaunelor nu se ridică în mod mecanic ci cu mâna. Culoarele laterale sunt numai de 70 cm în loc de 1,50 m, astfel că sala nu se poate evacua în maxim 2 minute în caz de incendiu, contravenindu-se prin aceasta disp. Art.19 și 20 din RC.
6.    Pisuarele și closetele nu sunt comode și higienice, contravenindu-se dispozițiilor art.23.
7.    Sala nu posedă ventilatoare pentru primenirea aerului, prevăzute de art.24 din RC.
8.    Nu posedă nicio instalație de gură de apă, nici furtune după modelul pompierilor din acest oraș, precum și niciun aparat de stingere patent „Extinctor”, contrar celor prevăzute în art.25
9.    Nu posedă lumini de siguranță deasupra fiecărei uși și nici inscripția deasupra ușii cu litere mari „Ieșire”. Posedă becuri electrice deasupra ușilor alimentate cu aceeași sursă de curent ca și becurile din sală, ceeace face ca în caz de întrerupere a luminii în sală să fie un întuneric complet iar lumea să nu știe încotro să iasă, contrar disp.art. 27 din RC.
10.          Sala nu este prevăzută cu încălzire centrală și nici nu are sobe de teracotă cu gurile de lemne spre sala de așteptare sau coridor, contrar art.28 din RC.
11.          Cabina este instalată în interiorul sălii, chiar între scările de lemn ce duc la balcon. Este construită din material lemnos fiind îmbrăcată pe dinăuntru și pe dinafară cu tablă veche de fier vopsit. Ar fi trebuit ca această cabină să fie construită din material neinflamabil sau metal. Obloanele metalice de la deschiderile făcute pentru trecerea razelor luminoase nu sunt manevrabile din exteriorul cabinei. Ușa cabinei nu este făcută din metal cu zăvor manevrabil din ambele părți. În interiorul cabinei nu se află niciun aparat de stins și nicio ladă metalică pentru păstrarea filmelor ce urmează a se rula, contrar art.27, 29, 30, 36 din RC.
12.          Sala nu posedă o mică farmacie și nici instalație de telefon, contrar art.40 din RC.
   Chiar dacă acest local ar îndeplini toate condițiunile cerute de regulament, prin faptul că pentru a ieși din sală în stradă, deoarece localul este situat la etaj, trebuiesc coborâte două scări sucite și stâmpte cu mai multe trepte pe care din neglijență sau panică,dacă ar cădea în momentul evacuării un singur om, s-ar înregistra cu siguranță, dacă nu morți, foarte mulți răniți. Credem că un asemenea local este impropriu ca să funcționeze în el o sală de cinematograf”.
Procesul-verbal a rămas fără valorificare, dar presiunile pe capul concesionarului nu s-au oprit. 
Afișul care anunța matineul reclamat.
A intrat în scenă Protoieria județului care, la data de 22 iunie 1931, a reclamat faptul că, în conformitate cu conținutul unui afiș anexat petiției, la cinematograful „Capitol” instalat în sala Ateneului a fost anunțat matineu duminică 21 iunie la ora 10 dimineața. Consecințele erau considerate a fi grave deoarece: „această nouă procedare în acest oraș împiedică frecventarea Bisericilor, mai ales a tineretului, căci fiind pus în alternativa: biserică sau cinema, desigur va alege pe acesta din urmă. Trebuie avut în vedere că sala Ateneului s-a construit în scopul dezvoltării culturale și nicidecum de a împiedica pe cea religioasă, morală[23].  Cu distinsă onoare, Protoieria solicita
suspendarea acestor matinee în zilele de duminică și sărbători, dimineața, când se oficia serviciul divin la biserici.
   Solicitat să ofere explicații în vederea aplanării conflictului, Ioan Vartolomeu, antreprenorul cinematografului „Capitol”, a transmis la data de 20 iulie 1931, un răspuns care poate fi interpretat ca fiind o lecție de democrație și libertate:
     În iunie 1931, am deschis cinema „Capitol” și dorind a aduce un serviciu populației nevoiașe, am înființat spectacole de dimineață în zilele de duminică și sărbători, între orele 10-12. Primăria municipiului Bacău, cu adresa nr. 5169 din 25 iun 1931, îmi face cunoscut că nu pot da spectacole duminica dimineața deoarece poporul trebuie să se ducă la biserică; iar din conținutul adresei cu nr.616 a Protoeriei jud Bacău, reiese că un cinema face concurență bisericii, și că rău s-a făcut că s-a închiriat sala Ateneului.
     După cum știți, în toate orașele mari se dau spectacole de cinema duminică dimineața, iar organele bisericești nu sunt deloc supărate și nici măcar nu au pus vreodată chestiunea concurenței între o biserică și un cinema. Spectacolele de cinema nu pot influența cu nimic credința poporului, deoarece nu poate fi „alternativă” între biserică și cinema.
     În afară de acest lucru, în Bacău mai este și populație de altă religie decât ortodoxă, deci dând aceste spectacole, statul și comuna vor câștiga, căci impozitele cresc, curent electric se consumă, deasemeni și Timbre de Aviație, deci, fără a mai pune în discuție credința celor ortodocși, care ne închipuim că se vor duce la biserică și nu la cinema, avem de câștigat după urma celor neortodocși. După cât știm cu toții, legea oprește vânzarea băuturilor alcoolice dumincă dimineața, dar nu și spectacole de cinema.
     Cunoscându-se patimile ce s-au pus în jurul deschiderii acestui cinema, îmi permit, domnule Primar, a vă atrage atenția asupra justei mele cereri de a da aceste matinee în zilele de sărbători și duminica dimineața[24].
     Președintele Comitetului interimar, Mihai Văgăunescu a semnat pentru următoarea rezoluție: „Se vor putea da spectacole cinematografice și duminica dimineața, însă filme cu învățăminte morale”.
    
Planul sălii de spectacole cu amplasarea și numerotarea locurilor.
Depășind numeroase alte șicane, antreprenorul a reușit să păstreze activitatea sălii până la sfârșitul celor trei ani de concesiune a sălii și cu regret, consemna într-o scrisoare de bilanț în care cerea o reducere a valorii ultimei rate:
     În decursul timpului de concesiune, care expiră la 23 apr.1934, nu am izbutit să-mi recuperez nici măcar capitalul investit. Chiar în timpurile mai prielnice pentru întreprinderea aceasta, depărtarea cinematografului de centrul orașului, dimensiunile sălii așa de neîncăpătoare și mai ales, concurența celor două cinematografe cu săli incomparabil mai proprii pentru cinematograf, mi-au stânjenit de asemenea, orice beneficiu”.
     În anii următori, clădirea a fost utilizată doar în scopul „dezvoltării culturale” și reparațiile se realizau doar accidental. Rezitența construcției a fost verificată cu adevărat în noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1940 când un cutremur de pământ a creat panică și pagube în oraș. Zeci de clădiri au fost avariate, unele devenind inutilizabile.
     În raportul său asupra imobilelor, proprietate a Primăriei Bacău, care au suferit stricăciuni cauzate de cutremur, arhitectul-șef al orașului, George Sterian, a inclus în listă, la „capitolul II, imobile supuse reparării, dar care continuă a funcționa” și „Atheneul cu poliția, pompierii și atenanse[25]. Avariile au rămas stigmat al clădirii în toți anii care au urmat.
     În anul 1942, administrația locală a reluat discuția privind starea precară a Ateneului și a dispus serviciului Arhitectură să comande și să obțină un studiu privind remedierea avariilor și consolidarea clădirii.
Memoriul pentru lucrările de reparație și transformare a Ateneului cultural comunal „V. Alecsandri” Bacău, lucrare realizată cu curaj de o echipă de arhitecți bucureșteni, prezenta soluții radicale, rezistente și adaptate normelor la zi. Un extras din memoriu este semnificativ:
Localul „Ateneului” fiind inadecvat cerințelor și exigențelor locale, având numeroase avarii cauzate de cutremurul din anul 1940 și necesitând o reparație imediată, s-a căutat satisfacerea tuturor dezideratelor, transformându-l precum urmează:
   Parterul s-a transformat complet creându-se un mare local de petreceri, cu săli de mâncare, săli de joc, bar și cu toate serviciile inerente. Se construiesc două scări din beton armat cu două intrări, care acced direct la scenă, la cabinele artiștilor și la orchestră. Sala de spectacole necorespunzând, s-a transformat și ea prevăzându-se un balcon de beton armat cu scară independentă respectivă, un loc pentru orchestră sub scenă (mezzanin) și o scenă de 6x9m. S-a mărit capacitatea sălii de spectacol de la 17x10m la 21x10m cu un număr de locuri de 266 la parter și 102 locuri la balcon. La sală, prin transformarea balconului s-a creat un foyer și o garderobă.
  
Secțiune verticală în partea centrală a clădirii.
Pentru transformarea sălii de spectacole am încercat un studiu de cadre de beton armat; acest sistem de consolidare devine însă prea costisitor și practic nu este aplicabil. Consolidarea s-ar putea perfecta pe lângă mijloacele indicate mai sus prin eventuale planșee de beton armat. Cu această ocazie s-a dat un aspect estetic întrebuințând materiale izolante fonice.
   În același timp s-a construit o cabină de proiecție izolată ce corespunde exigențelor tehnice. S-a ținut seamă de caloriile necesare încălzirii sălii construindu-se patru sobe de faianță în culoarea pereților. Totodată, s-au creat jocuri de lumină „a giorno” prin lumina difuză prevăzută.
   Pereții vor fi înfrumusețați cu fresce simbolice a luptelor noastre istorice de dezrobire.[26]
Frescele duceau gândul beneficiarilor spre imaginea sălii Atheneu din București și soarta teatrului băcăuan căpăta evidente nuanțe de roz. Bunele intenții au fost spulberate însă, de războiul mondial care a urmat și care a lăsat urme dureroase și în Bacău. Banii au fost reorientați spre alte obiective prioritare și clădirea s-a ales doar cu câteva reparații care să o mențină în picioare. Schimbarea de regim politic și social a readus în discuție dezvoltarea patrimoniului urban al orașului. „Începută timid, după modelul sovietic, sistematizarea comunistă a dislocat treptat structura urbană și a destructurat viața socială, încă păstrătoare a memoriei interbelice. ... Deciziile politice par să fi avut, în cazul Bacăului, note distincte prin intensitatea reconfigurării urbanistice și mai ales, prin discernământul mai mult decât discutabil față de propriul trecut și față de propria identitate. Centrul orașului, cartierele pericentrale, unele clădiri cu valoare istorică și arhitecturală nu au mai avut loc în noua imagine urbană, dominată de puncte focale megalomanice, markeri terni și impersonali ai unui peisaj urban multilateral dezvoltat: marile ansambluri de locuințe colective, marile platforme industriale, marile șantiere...[27]
Secvență din planul de sistematizare 1962.
În anul 1955 a început construirea primelor blocuri din fondurile statului. Planurile cincinale impuneau proiectanților întocmirea și reînoirea permanentă a schițelor de sistematizare urbană a Bacăului. Criteriile economice dominate dictatorial de principiul „eficienței” impuneau soluții arhitecturale simpliste iar dirijarea cu prioritate a fondurilor către noi investiții în folosul poporului a avut ca principală consecință neglijarea clădirilor istorice, favorizarea deteriorării lor inevitabile. Proiectele de sistematizare erau adevărate palimpseste pe care clădirile istorice erau denumite în notele explicative „clădiri existente” sau „clădiri care urmează a fi demolate”. 
Constructorii au săpat fundațiile care au desființat piața.
Piața „Vasile Alecsandri”, păstrătoare a urmelor miilor de pași care duceau băcăuanii la spectacolele de teatru, a primit în primii ani de sistematizare și „modernizare” a centrului urbei, noi urme, cele ale cizmelor muncitorilor care săpau fundațiile blocurilor care jalonau noua Cale Mărășești. Blocurile cu patru etaje au devenit vecine agresive ale bătrânei clădiri. Ferestrele Ateneului nu mai primeau lumina soarelui nici la răsărit, nici la apus. Rămasă la numai șase metri distanță față de zidurile de beton ale noilor blocuri, bătrâna construcție de cărămidă își plângea singurătate și sfârșitul previzibil. Funcția de gazdă a evenimentelor culturale din oraș trebuia cedată în favoarea imensei „Case de Cultură a Sindicatelor” care se profila la numai câțiva pași distanță, pe locul casei în care se născuse cu mulți ani în urmă, bardul Vasile Alecsandri.
Ultima ilustrată care păstrează imaginea clădirii, fostă cândva, „PALATUL MUNICIPAL BACĂU”.
Direcția de Sistematizare, Arhitectură și Proiectare a Construcțiilor, a prezentat în aprilie 1962 un amplu proiect denumit: „Propunere de sistematizare a Pieții Policlinicii”[28]. Sfatul Popular al Regiunii Bacău a avizat proiectul în care se profilau și noi blocuri în Piața Vasile Alecsandri, rămasă insulă printre râurile de apartamente găzduite de blocurile din zonă. Un bloc nou proiectat urma să fie amplasat exact pe locul clădirii Ateneului. Constructorii au adus ofrande zeului Vulcan, obișnuit cu vizitele la Bacău din vremuri străvechi. Un incendiu care a pornit din biroul gestionarului unor magazii care preluaseră spațiile birourilor de miliție a distrus clădirea. Evenimentul a fost consemnat în „Registrul istoric” al Unității Militare de Pompieri Bacău la data de 24 octombrie 1962. Printre băcăuani, și astăzi, există suspiciunea că incendiul a fost provocat pentru a determina demolarea vechii clădiri și a crea condițiile favorabile construcției unor noi blocuri cu destinație „specială”.
Extras din „Registrul istoric” al Unității Militare de Pompieri pentru 1962
Istoria acelor timpuri consemnează o schimbare de gardă la conducerea superioră de partid. Prioritățile economice s-au schimbat, proiectele de sistematizare au suferit noi adaptări la noile orientări socio-politice și terenul eliberat prin demolarea clădirii bătrânului Palat Municipal a avut șansa de a deveni o oază de verdeață în centrul sufocat, un parc în care citadinii să poată medita la cel al cărui nume dăinuie în inima oricărui băcăuan, poetul Vasile Alecsandri.


[1] Costache Radu, Bacăul de la 1850 la 1900, tip.Margulius, Bacău, 1906 p.7
[2] Acta Bacoviensia nr.II-2007 p.270
[3] Monitorul Oficial al României, nr.217/1871
[4] DJAN Bacău, fond Primăria Bacău, d7/1887 p5-8
[5] Idem p1
[6] Ibidem p6
[7] Ibidem p17
[8] DJAN Bc fond Primăria Bacău, d63/1888, p1
[9] Idem, d61/1889, p3
[10] Ibidem p13
[11] Ibidem d53/1892, p6, p8, p14
[12] Ibidem d7/1894, p7
[13] Ibidem p14
[14] Ibidem p24
[15] Ibidem d47/1923, p71
[16] Ibidem, d78/1927, p8, pct.9
[17] Ibidem, d54/1931, p1
[18] Ibidem, p3
[19] Ibidem, p7
[20] Ibidem, p11
[21] Ibidem, d54/1931, p6
[22] Ibidem, p16
[23] Ibidem, p9
[24] Ibidem, p25
[25] Ibidem, d62/1940 p26
[26] Ibidem, d46/1942, p13
[27] Șerban Lucian – Bacău, palimpseste urbane, ed. Rovimed Pub, Bacău, 2013, p155
[28] DJAN fond CRPCR, d18/1962